Turun ammattikorkeakoulu

Julkaisukauppa Loki

- myytävät ja vapaasti ladattavat sarjajulkaisut

Julkaisut aihealueittain

E-julkaisut

Julkaisusarjat


Turun ammattikorkeakoulu
Viestintäpalvelut
Joukahaisenkatu 3 A
20520 Turku

julkaisutoiminta@turkuamk.fi

Loki on lähtökohtaisesti Open Access -julkaisualusta.
1. Rekisterinpitäjä Turun ammattikorkeakoulu
Joukahaisenkatu 3
20520 Turku

puh. 02 263 350
kirjaamo(a)turkuamk.fi

2. Rekisterin vastuuhenkilö Mari Hartemo, Brand Manager

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot Timo Vaskikari, tietosuojavastaava (Turun AMK)
+358 50 598 5868

Lähetä kaikki tietosuojaan liittyvät yhteydenotot osoitteeseen: tietosuoja(a)turunamk.fi

Tietosuoja-sähköpostiosoitteeseen lähetettyjä viestejä käsittelee tietosuojavastaava ja hänen työparinaan sekä varahenkilönään toimiva tietosuoja-asiantuntija.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietoja käsitellään julkaisutilausten toimittamista ja laskuttamista varten.


5. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste Tilatessasi meiltä tuotteita, on meidän käsiteltävä tietojasi tilausten toimittamista ja laskuttamista varten. Henkilötietojen käsittely perustuu sopimukseen (Tietosuoja-asetus, 6 artikla, kohta 1 alakohta b).

6. Käsiteltävät henkilötietoryhmät ja henkilötietojen säilytysajat Verkkokaupassa ostoksia tekevältä asiakkaalta kerätään seuraavat henkilötiedot:
- asiakkaan sukunimi ja etunimi
- asiakkaan toimitusosoite ja laskutusosoite
- puhelinnumero ja sähköpostiosoite

Tilaustietoja säilytetään ostoa seuraavan vuoden loppuun asti.

7. Säännönmukaiset tietolähteet Henkilötiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään tilauksen tekemisen yhteydessä.

8. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät Tilaukseen liittyvät tiedot luovutetaan Suomen Yliopistopaino Oy – Juvenes Printille tilausten toimitusta ja laskutusta varten.

Julkaisukauppa Lokin verkkopalvelun teknisestä ylläpidosta vastaa Tieto Finland Oy.

AMK:n sisällä tietoja käsittelevät julkaisukauppa Lokin toiminnasta vastaavat henkilöt.


9. Tietojen suojauksen periaatteet Tietoja käsittelevät ne henkilöt, joille se työtehtävien puolesta kuuluu. Toimintaan liittyvien järjestelmien käyttö on rajattu käyttöoikeuden perusteella.

Ulkopuolisen IT-palvelutoimittajien kanssa sovitaan erikseen henkilötietojen käsittelystä ja turvallisuudesta.


10. Rekisteröidyn oikeudet ja velvollisuudet Sinulla on oikeus tietää miten käsittelemme henkilötietojasi. Voit pyytää pääsyä itseäsi koskeviin henkilötietoihin ja korjausta virheellisiin tai puutteellisiin tietoihin.

Voit pyytää tietojesi poistamista sekä käsittelyn rajoittamista. Poistamisoikeutta ei ole, jos käsittelemme henkilötietojasi lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai jos henkilötietojesi käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten.

Sinulla on oikeus saada meille antamasi tiedot ja siirtää ne järjestelmästä toiseen, jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseen tai sopimukseen ja käsittelyä suoritetaan automaattisin menetelmin.

Sinulla oikeus vastustaa henkilötietojesi käsittelyä, jos käsittely tapahtuu yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai AMK:lle kuuluvan julkisen vallan käyttämistä varten tai jos käsittelemme tietojasi ns. oikeutetun etumme perusteella.

Henkilötietojen perusteella ei tehdä profilointeja.

Tarkoituksenamme on kuvata henkilötietojen käsittely mahdollisimman kattavasti ja läpinäkyvästi tässä tietosuojailmoituksessa ja pyrimme kehittämään ilmoituksen sisältöä. Ilmoitamme merkittävistä muutoksista lain edellyttämällä tavalla.

Ota yhteyttä tietosuojavastaavaan, jos sinulla on kysyttävää tietosuoja-asioihin liittyen tai haluat käyttää sinulle kuuluvia oikeuksiasi. Tarvittaessa sinulla on myös oikeus ottaa yhteyttä valvontaviranomaiseen (Suomen tietosuojavaltuutetun toimisto), joka valvoo henkilötietojen käsittelyä Suomessa.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot on mainittu tietosuojailmoituksen alussa. Kaikki pyynnöt käsitellään tapauskohtaisesti.


Ostoskori

Ostoskorisi on tyhjä.

Tuotehaku

Suosituimmat julkaisut